Vad är existensminimum?

Att leva på existensminimum är ett uttryck som man kan få höra ibland, men vad betyder det egentligen? Existensminimum handlar om ett minsta belopp som en person behöver för att kunna klara sig en månad. Skuldsanering existensminimum hos Kronofogden kallas istället för förbehållsbelopp. Existensminimum är alltså en beräkning av vad det lägsta beloppet som ett hushåll kan leva på är. Det som ska täckas av beloppet är bland annat boendekostnader, mat och andra omkostnader. Existensminimum eller förbehållsbelopp är det belopp du får kvar att leva på om du genomgår skuldsanering. 

 

Hur beräknas existensminimum Sverige?

Existensminimum i Sverige är ett belopp som räknas ut på individuell nivå, baserat på den enskildes månatliga utgifter, men begränsas samtidigt av normvärden så att beloppet inte ska skjuta i höjden. Existensminimum räkna ut görs baserat på två delar; dels boendekostnaden och dels det så kallade normalbeloppet, som sätts av Riksdagen en gång årligen. Som boendekostnad räknas hyran, om man bor i hyreslägenhet, om man bor i hus görs en sammanställning för Kronofogden existensminimum där även uppvärmning och andra driftskostnader kan ingå. Existensminimum Kronofogden gäller oftast i upp till fem år eller tills skulderna är betalda.

 

Vad ska existensminimum räcka till?

 

Normalbeloppet ska utgöra en tillräcklig summa för att täcka grundläggande mänskliga behov, däribland mat, kläder, hygienartiklar, telefonabonnemang, hushållsel, försäkringar och vissa transporter som busskort. Beloppet ska täcka de mest grundläggande behoven men inte tillåta något extra utöver det. 

 

Hur mycket är existensminimum 2021?

De belopp som Riksdagen har fastställt för normalbeloppet 2021 är följande:

 

 • 5 002 kr för ensamstående vuxen
 • 8 264 kr för sammanboende makar eller sambor
 • 2 654 kr för barn upp till 6 år
 • 3 055 kr för barn som är 7 år och äldre

 

Räkneexempel:

En familj med två vuxna med ett barn under 7 år och med en boendekostnad på 7 000 kr får 8 264 + 2 654 + 7 000 kr = 17 918 kr. 

 

Vad kan påverka storleken på existensminimum?

Några faktorer kan påverka det belopp som man i slutänden får ut när man lever på existensminimum. Bostadsbidrag är ett sådant exempel, om man får en viss summa i bidrag dras detta av från den summa man har rätt till. Alla bidrag räknas som inkomster och dras av från slutsumman, även underhållsbidrag, barnbidrag och studiebidrag. Minskningen blir dock aldrig mindre än normalbeloppet. Vad gäller existensminimum socialbidrag så är försörjningsstödet högre, vilket innebär att även det kortas. 

 

För vissa kostnader kan den som lever på existensminimum få tillägg. Detta gäller främst barnomsorg, mediciner, läkarbesök (inklusive tandläkare), glasögon och resor till och från arbetet. Existensminimum kan alltså ändras från månad till månad. 

 

Existensminimum under de senaste åren

 

Hur mycket existensminimum ligger på har sett olika ut under de senaste åren. Existensminimum 2020 såg ut enligt följande: 

 • 4 923 kr för ensamstående vuxen
 • 8 133 kr för makar eller sambor
 • 2 612 för barn upp till 6 år
 • 3 007 för barn från 7 års ålder

Existensminimum pensionär 2020 låg på samma nivå som övriga vuxna. varje år räknas existensminimum upp något. 

Existensminimum 2019 ser därför ut som följer: 

 • Existensminimum 2019 ensamstående vuxen 4 814 kr
 • Makar och sambor 7 952 kr
 • Barn 0-6 år 2 554 kr
 • Barn 7+ år 2 940 kr

Existensminimum belopp 2018:

 • Ensamstående vuxna 4 734 kr
 • Makar och sambor 7 820 kr
 • Barn under 6 år 2 512 kr
 • Barn över 7 år 2 891 kr

 Existensminimum belopp 2017:

 • Ensamstående vuxen 4 679 kr
 • Makar och sambor 7 729 kr
 • Barn upp till 6 år 2 482 kr
 • Barn 7 år och äldre 2 857 kr