Mikrolån Historia

Mikrolån ger personer som saknar säkerheter, fasta anställningar eller kontrollerbar kredithistoria en möjlighet till små lån. Det är ursprungligen utformat för att stödja entreprenörskap och minska fattigdomen. Historiskt har kredittagare för mikrolån varit analfabeter och inte därför kunnat fylla i de pappersarbete som krävs för konventionella lån som blancolån. Från år 2009 erhöll cirka 74 miljoner personer mikrolån som uppgick till 38 miljarder dollar. Grameen Bank rapporterar att återbetalningsförmågan ligger mellan 95 och 98 procent.

Mikrokrediter är en del av mikrofinansiering och ger ett bredare utbud av finansiella tjänster i jämförelse med traditionella banker, särskilt sparkonto till personer med mindre pengar. Moderna mikrokrediter anses ha sitt ursprung i Grameen Bank som grundades Bangladesh år 1983. Många traditionella banker introducerade därefter mikrokrediter. Förenta nationerna förklarade år 2005 som det internationella året för mikrokrediter. Från år 2012 används mikrokrediter i stor utsträckning i utvecklingsländer och presenteras som ”ett viktigt och potentiellt verktyg för att bekämpa fattigdom”.

Nobelpristagaren Muhammad Yunus anses grundare av Grameen Bank. Grameen Bank initierades i ett projekt i en liten stad som heter Jobra. Med sina egna pengar lånade Muhammad Yunus ut pengar med en låg ränta till fattiga i landet. Allteftersom tiden gick omvandlades den ideella verksamheten till en vinstdrivande aktivitet av andra banker. Kommersialiseringen av mikrokrediter började officiellt 1984.

Idag finns det hjälporganisationer som använder sig av mikrokrediter. Organisationen Hand i Hand som till största delen hjälper kvinnor att starta eget har lyckats skapa 1,9 små familjeföretag med hjälp av mikrolån. Det har hittills resulterat i närmare 3 miljoner jobb som ger över 10 miljoner människor förbättrade livsvillkor. Med hjälp av mikrolån har nu dessa kvinnor och familjer mat för dagen, förbättrad hälsa och barnen kan få i skolan och slippa barnarbete.
 

Banker utvecklar nya affärsmodeller

Mikrolån i utvecklingsländer

Fler banker  utvecklar och förnyar sitt produktutbud genom att anpassa sina affärsmodeller till marknaden som ett alternativ till produkt eller process innovation. Affärsmodell-innovation kan ske på olika sätt. Ett exempel är när Colombias största bank som var en vanlig traditionell bank beslutade att erbjuda mikrolån till de som inte hade tillgång till banktjänster. Detta innebar att träna chefer, anställa och träna ny personal och länka dem till nya aktiviteter till det befintliga systemet. Det fanns ett behov bland befolkningen i Colombia att få tillgång till banktjänster trots att de inte hade de grundläggande kraven. Banken i Colombia sänkte kraven och anpassade sina affärsmodeller enligt det. Banken och konsumenterna tjänade på det.

Eftersom produkt och process innovation är dyra och tidskrävande för företag söker man alternativ. En VD säger att det är viktigt att förnya områden där det konkurrensen inte verkar. Bättre produkter, leverans eller produktion i större skala räcker inte (Amit and Zott 2012, p. 43). Förnya affärsmodeller är viktigt av olika skäl som:

  • Det representerar ofta en outnyttjad källa till ett framtida värde.
  • Att vara ett steg före konkurrenter. Konkurrenter kan få det svårt att imitera eller replikera en hel affärsmodell som genomsyrar ett helt företag och dess omgivning.

 

Kritik

Mikrolån

Genom att banker ändrar sina affärsmodeller och ger möjligheter till personer utan pengar kan ekonomin vända till det bättre i utvecklingsländer. I länder som Colombia ligger lånebeloppen på 200 kronor till 12 000 kronor. Den effektiva räntan är dock hög i Colombia och andra utvecklingsländer och därför föredrar många att betala sina mikrolån i tid.

Det finns en del debatter som diskuterar huruvida mikrolån hjälper personer i utvecklingsländer eller inte. Kritiker säger att mikrokrediter inte har en positiv effekt. Den första randomiserade utvärderingen av mikrokrediter utförd av Ester Duflo och andra visade blandade resultat som att: mikrolån inte hade någon effekt på hushållens utgifter, jämställdhet, utbildning eller hälsa men antalet nya företag ökade. Ekonomin och marknaden i landet bestämmer därefter hur det går för företagen.

Vad har du för syn på mikrolån? Tycker/tror du att det hjälpt entreprenörer världen över att förverkliga sina drömmar?

 

/Sofia
Enkla Lån