Marknaden för snabblån är väldigt snabbrörlig och konkurrensutsatt. Det finns flera stora aktörer som har lyckats vara kvar på marknaden längre perioder. De befintliga aktörerna kämpar för att ta marknadsandelar och att synas i bruset. Nya aktörer inträder marknaden men de uppnår vanligtvis inte samma nivåer som befintliga aktörer. 

 

De låneföretag som erbjudit sina produkter och tjänster längre perioder har flera lojala kunder som återkommer till dem. Nya lån utan UC brukar istället med fördel erbjudas hos befintliga långivare som lanserar nya typer av låneprodukter anpassade till kundernas behov. Dessa nya låneprodukter brukar ligga under nya varumärken. 

 

Antal nya långivare som erbjuder nya lån utan UC brukar ligga på max 4-5 stycken per år. I takt med att det tillträder nya aktörer försvinner även lika många långivare då de inte lyckas vara kvar på den konkurrensutsatta marknaden. 

 

Ska du ta lån utan UC är det viktigt att kontrollera att långivaren står under Finansinspektionens tillsyn och att de är lagligt etablerade på den svenska marknaden. Seriösa långivare ska alltid vara registrerade hos Finansinspektionen. Det är viktigt att de även följer konsumentkreditlagen och god kreditgivningssed. 

 

Val av nya lån utan UC

 

Idag är marknaden för lån utan UC mer transparent och anpassad till kunderna. Ska du ta ett nytt lån utan UC blir det därför relativt enkelt att välja rätt lån just för dig. 

 

När du tar ett nytt lån ska du i första hand bestämma dig för hur mycket pengar du vill låna. Tänk efter hur stort beloppet ska vara och hur mycket du har möjlighet att betala tillbaka. Därefter behöver du bestämma löptiden på lånet. När kan du betala tillbaka lånet? Tidigare hade många aktörer en bunden kortare löptid. Idag är lånen mer flexibla beroende på vilken produkt du väljer. Löptiderna ligger oftast mellan 1 månad och 46 månader. Ferratum som är en av de största, äldsta och mest populära långivarna har en löptid om 4 – 46 månader. Därefter bör du jämföra räntan och den effektiva räntan. Flera långivare har dessutom krav på att du ska vara över 21 år.