Att välja ett seriöst företag för sms lån på den svenska snabblånemarknaden kan vara en utmaning då det finns många aktörer på marknaden. Med S.K.E.F säkrar man kvalitet och trygghet i det valet när du jämför sms lån. S.K.E.F är en branschförening för företag som erbjuder korta lån och de verkar för en sund och seriös kreditgivning med tydliga villkor till svenska konsumenter.

Syftet med S.K.E.F är att samla alla seriösa snabblångivare i Sverige som följer kreditgivning enligt god sed och som erbjuder lån till sunda villkor. Föreningen verkar för att konsumenter ska bli korrekt behandlade genom ansvarstagande åtgärder och proaktivt arbete.

För att kunna bli medlem i föreningen måste sms lån företag följa en del regler.

1. Etablerat Sms lån företag

Snabblåneföretaget måste vara en seriös aktör och driva sin verksamhet långsiktigt samt ha etablerat sig på den svenska snabblånemarknaden.

2. Kapitalkrav och etiska regler

Smslåneföretaget ska uppfylla kapitalkrav som föreningen fastställt.

3. Etiska regler

En 6 månader lång prövning i hur företaget förhåller sig till föreningens etiska regler för långivning ska göras.

4. Finansinspektionen

Kreditgivaren måste vara registrerad hos finansinspektionen eller inneha tillstånd om bank- och finansieringsrörelse (2004:297). Kontroll av långivarens verksamhet sker genom Finansinspektionen.

5. Personlig integritet

Personuppgiftslagen och policyregler kring integritet och skydd av låntagare måste följas. Känsliga uppgifter ska behandlas på ett professionellt sätt.

6. Stabil verksamhet

Kreditgivaren ska bedriva sin verksamhet med sunda principer. Företaget ska vara ekonomiskt stabilt, lagenligt och drivas efter långsiktiga verksamhetsmål.  Detta innebär bland annat att minimera kreditrisker och jobba för att kunden inte ingår avtal som inte kan fullföljas. God service, tydlighet och korrekt marknadsföring är även viktigt för att bli medlem.

 

16 medlemmar

16 snabblåneföretag är anslutna till SKEF och representerar cirka 60 % av snabblånemarknaden. Tillsammans med andra seriösa kreditgivare jobbar de för en trygg, säker och etisk snabblånemarknad. Med S.K.E.F:s logotyp på företagets hemsida visar man att alla krav för att vara medlem i föreningen är uppfyllda.

 1. Credigo (Northmill AB)
 2. Easycredit (Northmill AB)
 3. Credway (Northmill AB)
 4. Ferratum (Ferratum Bank p.l.c.)
 5. Lånbutiken (Risicum Capital AB)
 6. Risicum (Risicum Capital AB)
 7. Meddelandelån (C Finance AB)
 8. Mobillån (S & A Sverige AB)
 9. Nano Kredit (Na No Invest & finans AB)
 10. Nanoflex (Na No Invest & finans AB)
 11. Smskredit (S & A Sverige AB)
 12. Säkerfinans (S & A Sverige AB)
 13. Snabbfinans (S & A Sverige AB)
 14. FlexLimit (C Finance AB)
 15. Monetti (stödmedlem) (Folkia AS)
 16. Kredit 365 (stödmedlem) (Folkia AS)

 

Sofia

/Enkla Lån