Ränte- och kostnadstak på snabblån.

Den 1 september infördes ett ränte- och kostnadstak på snabblån. Detta innebär att reglerna skärps för sms lånen/snabblånen/kreditkontona. Räntor och kostnader sänks enligt de nya reglerna.

 

Smslån är ett alternativ för personer utan buffert som råkat ut för oväntade utgifter. Utgifter som till exempel tandläkarbesök eller reparationskostnader. Snabblånen kännetecknas av en mindre summa pengar om upp till 30 000 kronor som enkelt kan ansökas online och utbetalning sker direkt. När banken säger nej kan smslångivarna var ett tillfälligt val.

 

Räntetak, restriktioner och marknadsföringen.

De höga riskerna som ett sms lån utan säkerhet innebär för snabblångivarna har tidigare motiverat de höga räntorna. Den effektiva räntan har i genomsnitt legat på 200 %. Den 1 september skärptes dock lagen för snabblånen, genom ett räntetak och högkostnadstak. Vad innebär det nya räntetaket och högkostnadstaket som riksdagen röstade igenom i maj 2018? Förändringarna är följande:
 

 • Räntetak på snabblån.

  Kredit- och dröjsmålsräntan för inte överstiga en ränta som är 40 procent högre än referensräntan. Referensräntan ligger idag på 0,5 procent.

 •  

 • Totala kostnaden, restriktioner.

  Den totala kostnaden för inte överstiga ursprungliga kreditbeloppet. Om du till exempel lånat 4 000 kronor ska du aldrig behöva betala tillbaka mer än 8 000 kronor.

 •  

 • Marknadsföringen.

  Marknadsföringen var tidigare kontrollerad men man har understrukit det ännu mer i relation till de nya reglerna som röstades igenom i maj 2018. Innehållet i marknadsföringen ska ge en ”saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda krediten”.

 

Cooling off period

I Danmark har man ännu hårdare regler som ”cooling off period”. Det innebär att man inte får ta ut pengarna direkt. Detta leder till att flera inte impulsköper saker som sprit och spel online. Att införa en cooling off period är något som regeringen funderar över. Det finns dock inga planer eller datum på att införa det.

 

Vad tycker du om de nya reglerna för snabblånen? Ser du någon förändring på snabblånemarknaden?

 

/Linda – Enkla Lån