Den årliga tillväxttakten ligger på 7,0 procent i januari. I jämförelse med december månad är det en oförändrad takt, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

 

Källa: https://www.hd.se/2018-02-27/hushallens-lan-oforandrat