Dagens nyheter skriver att antalet företag som ger sms lån, även kallade snabblån har ökat de senaste åren. Företagens omsättning ökar enormt. Trots den ändrade lagstiftning som gjorde att Finansinspektionen 2014 fick rätt att pröva och granska bolagen ser vi en ökande trend.

25 snabblåneföretag som finns på den svenska marknaden har granskats. Årsredovisningar visar att omsättningen ökade från 459 miljoner kronor år 2014 till 608 miljoner kronor år 2015. För de 10 bolag som offentliggjort sin årsredovisning år 2016 ökade omsättningen i snitt 24 procent.

 

Missförstånd i Sms lån branschen

I takt med att snabblånen ökar på marknaden följer en naturlig trend om ökade obetalda snabblån hos kronofogden. Efter att reglerna har skärpts har det ökats med 56 000 st. år 2014 till 62 000 st. Detta oroar självklart Finansinspektionen då de skulle ha större koll på marknaden.

Det finns många missförstånd i branschen och de höga årsräntorna som redovisas är höga eftersom löptiderna är korta. Betalar man tillbaka sitt sms lån inom senast 90 dagar är räntan mycket mindre är den effektiva årsräntan som redovisas. Vi rekommenderar alltid att betala tillbaka ditt sms lån så snart du kan.

 

Ny lag 1 juli 2014

En ny lag (2014:275) trädde i kraft 1 juli 2014 om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionen har gett ut nya föreskrifter. Enligt lagen krävs det tillstånd av Finansinspektionen för att lämna eller förmedla krediter till konsumenter.

Sms lån företagen måste därmed:

Ansöka om tillstånd till Finansinspektionen
Anmäla uppgifter till Finansinspektionen
Följa reglering om hur verksamheten ska drivas för att den ska anses som sund.

Mer om den nya regleringen som trädde i kraft 1 juli 2014 finnas att läsa om på Finansinspektionens hemsida. Som konsument kan du känna dig trygg i att ta ett sms lån då marknaden är reglerad av starka aktörer som Finansinspektionen och Konsumentverket. Vill du jämföra sms lån kan du göra det här >>

 

/Enkla Lån