Barnbidrag höjs för första gången sedan 2006. När bidraget infördes 1948 låg det på 260 kronor per år och barn. Sedan dess har det höjts ett antal gånger men bara sänkts en gång. Det var 1996 då det gick från 750 till 640 kronor i månaden.

Senaste höjningen var 2006, från 950 till 1 050 kr i månaden. Den stora nyheten idag är att 2018 höjs barnbidraget med 200 kr till totalt 1 250 kr i månaden. Nu gäller det att vara smart och ta tillvara på guldtillfället. 200 kr extra per månad är mycket pengar på sikt. Höjningen av barnbidraget är den första på över 10 år. Regeringen satsar tydligt på barn- och studiebidraget.

”Det handlar om 1,3 miljoner familjer i Sverige som får höjt barnbidrag eller studiebidrag. Det här kommer betyda mycket för många familjer”, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

 

Vad ska man göra med 200 kr extra?

200 kronor kan låta förhållandevis lite men hanterar man dem på rätt sätt kan det på sikt bli stora pengar. 200 kr per månad kan på sikt växa till över 100 000 kr säger sparekonomen Claes Hemberg på Avanza till aftonbladet. 100 000 kr kan hjälpa barnet på många sätt.

”Det kan bli ett sparande till barnets första lägenhet. Forskning visar att det är vid löneförhöjningar som människor kan förändra sitt sätt att använda sina pengar. Det är samma sak här – det här är barnens första löneförhöjning på 10 år” säger Claes Hemberg

Claes Hemberg tipsar om att 200 kr ska placeras på ett investeringssparkonto (ISK).

”Det är fortfarande den bästa sparformen, trots att regeringen höjer skatten på sparandet”, säger han.

 

Satsa på Sverigefonder

Som ny förälder kan det vara svårt att veta hur man ska spara dessa 200 kr för att dem ska växa på bästa sätt. Efter studietiden och man övergår till vuxenlivet kan det vara bra om man har ett sparkapital till barnet som hjälper att komma in i bostad- och arbetsmarknaden.

Claes Hemberg föreslår följande placeringar:

  • Är barnet under 15 år, satsa på en Sverigefond med låg avgift (max 0,4 %). På 20 års sikt skulle pengarna växa till 114 000 kronor med en förväntad årlig avkastning på 8 procent.
  • Är barnet över 15 år är det smartare att satsa på en säkrare Globalfond som förväntas växa med 5 % om året.

 

Hur ska man göra om man inte har råd att spara?

Försök att spara hälften av ökningen, en hundralapp. En hundralapp utgör cirka 0,25 procent av familjens lön och är därför inte relativt mycket pengar. Barnen förtjänar och behöver detta i framtiden för att klara av vuxenlivet. Det är viktigt att förklara för barn som förfogar över sitt barn- eller studiebidrag att spara minst 100 kr i månaden.

 

/Enkla Lån