Konsumentverket kommer att ha allt större fokus på sajter som marknadsför krediter i den kommande tid. Detta för att försäkra sig om att det inte föregår vilseledande marknadsföring. Vi på Enkla Lån strävar alltid efter att vara informerade om uppsatta lagar och regler och följer konsumentverkets riktlinjer.

Du kan läsa mer om detta på Konsumentverkets hemsida: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/finansiella-tjanster/krediter/marknadsforing-av-kredit/

Sammantaget är det viktigt att det inte sker någon som helst vilseledande marknadsföring och att samtliga lagar och regler följs. Annars kan du riskera att bli kontaktad av Konsumentverket i förbindelse med deras kontroll.