Innehåll

 • Beskrivning av prisjämförelsetjänster
 • Prisjämförelsetjänster

Teorianalys

 • Prisjämförelsetjänster

Fyra värdeskapande källor

 • Kritisk reflektion

 

Vad är en prisjämförelsetjänst?

Prisjämförelsetjänster är ett exempel på kapitalismen när den är i sitt bästa esse. Konsumenter kan använda dem för att hitta bästa priser på försäkringar, el eller bolån. Företag har även chansen att marknadsföra sina produkter och tjänster på en central plats.

 

Vad skapar prisjämförelsetjänster för värde?

Med prisjämförelsetjänster kan du som kund spara tid och pengar. Du får en enkel och snabb överblick. Dessutom får du en lista med de bästa produkter och tjänster för specifika nischer. Dessutom är det en plats för kunder att få hjälp i sina köp med hjälp av diskussioner.

I takt med att allt fler aktörer intar marknaden hårdnar konkurrensen. Konsumenter kan enkelt byta leverantörer genom prisjämförelsetjänster och andra appar som Mina tjänster (med Mina tjänster kan du hitta och byta billiga elavtal eller mobilabonnemang). Detta kräver att företag erbjuder billiga och innovativa lösningar vilket är positivt för konsumenterna. Priser går ner och vi som konsumenter kan åtnjuta ett brett sortiment av innovativa lösningar till skillnad från marknader med monopol.

 

 

Företag ökar sin försäljning.

Jag har själv jobbat som marknadsansvarig på e-handelsföretag för kända varumärken och förstår arbetet bakom prisjämförelsetjänster från ett företagsperspektiv. Prisjämförelsetjänster skapar inte enbart ett värde för konsumenten utan även för företagen som marknadsför sina varor och tjänster. Affiliatemarknadsföring som det kallas för är den billigaste formen att driva trafik till e-handelsföretag världen över. Detta är en av de viktigaste anledningarna till varför prisjämförelsetjänster har en garanterad framtid. Företag behöver deras hjälp för att trygga sina affärer.

Genom affiliatemarknadsföring kan företag annonsera sina produkter eller tjänster på webbplatser eller bloggar. Företagen betalar enbart när marknadsföringen leder till försäljning. Ett vanligt exempel är flyg researrangörer som betalar för varje bokning en blogg om resor refererar.Prisjakt nuläge

Prisjakt är en av Sveriges största informations- och jämförelsetjänster och det finns få konkurrenter som Pricerunner, Compricer och Kelkoo. Prisjakt startades 2002 och har växt stadigt sedan dess och ökade i omsättning från 160 836 tkr till 221 390 tkr från år 2015 till år 2016 vilket visar på en stor ökning. Prisjakt har över 1 119 150 butiks- och produktomdömen och 7 920 000 priser på 841 000 produkter från 5256 butiker. Schibsted Tillväxtmedier AB är majoritetsägare i Prisjakt Sverige AB sedan 2006. De har 89 anställda idag.

Vad skapar prisjakt för värde till konsumenter?

Prisjakt skapar ett värde till konsumenter eftersom de hjälper att hitta de lägsta priserna på marknaden för produkter och tjänster. Dessutom är det en plats för konsumenter som vill diskutera och hjälpa andra i sina köp. Prisjakt skapar även ett värde för företag eftersom de genom Prisjakts plattform kan marknadsföra sina varor och tjänster.

 

Teorier

 • Porters femkraftsmodell
 • SWOT analys
 • VRIO
 • Värdekedjan
 • En verksamhets strategi

 

Porters femkraftsmodell

Porter (1979) har utvecklat en modell som beskriver de krafter som påverkar marknad dynamiken i en vissa bransch: kunders förhandlingsstyrka, leverantörens förhandlingsstyrka, substitut för varan eller tjänsten, konkurrens för nya aktörer och konkurrens mellan befintliga aktörer. Modellen kan användas för att beskriva hur attraktiv en marknad är att verka på för ett visst företag.

Kundernas förhandlingsstyrka

Det finns tre större aktörer som Pricerunner, Kelkoo och Compricer. De har dock inte exakt samma produkter och tjänster som de kan jämföra. Det är därför relativt svag förhandlingsstyrka.

Leverantörens förhandlingsstyrka

Leverantören har en stor makt med tanke på att de Prisjakt tjänar pengar på sina samarbeten/leverantörer.

Konkurrens för nya aktörer

Konkurrensen är relativt hög. Flera större företag som Google vill inträda marknaden eftersom de ser en stor affärsmöjlighet.

Konkurrens mellan befintliga aktörer

Konkurrensen är hög eftersom e-handelsföretagen kan välja att marknadsföra sig via andra prisjämförelsetjänster. Kunder kan jämföra produkter via andra kanaler.

Substitut för varan eller tjänsten

Substitut finns det mycket av eftersom andra digitala kanaler kan ge samma typ av värde till företag. För kunden finns det inte mycket substitut.

Jag skulle säga att marknaden för en prisjämförelsetjänst är relativt svag. Vem som helst med finansiella resurser skulle kunna inträda marknaden. Det är relativt enkelt att starta ett online företag idag och tjäna pengar på att jämföra produkter och tjänster. Kunskap i ämnet krävs. Det svåra för konkurrenter kan vara att skapa personliga och bra samarbeten med alla företag och driva trafik till hemsidan (om man inte är Google med andra ord).SWOT analys

Strengths

Prisjakt och företag som sköts helt digitalt är ett väldigt kostnadseffektivt alternativ för företag att tjäna pengar på eftersom inga operationella kostnader för fysisk leverans tillkommer. De största kostnaderna ligger i marknadsföringen och utvecklingen av hemsidan. En styrka är att de har en bra relation till kunder. De har funnits på marknaden längre och har skapat bra relationer till skillnad från de större organisationerna.

Weaknesses

I grund och botten handlar strategi om att vara annorlunda enligt Porter (1996). Definitionen av att vara annorlunda handlar om att kunna positionera sig på marknaden som ingen annan kan matcha. De större jättarna som Amazon och Google skulle kunna ta över marknaden som prisjakt verkar på. Idag finns de flesta kunder på Google och Facebook. Lokala företag skulle kunna differentiera sig genom att anpassa sig till kundens behov, kunders tillgänglighet och varianter av ett företags produkter och tjänster. Google och alternativt Amazon kan göra det bäst eftersom de har större och bättre resurser.

Opportunities

Det finns ett behov av prisjämförelsetjänster eftersom e-handeln ökar. Att kunder får en enkel och snabb överblick av marknaden gör att konkurrensen ökar och det kräver att företag erbjuder billiga och innovativa lösningar vilket är positivt för konsumenterna. Priser går ner och vi som konsumenter kan åtnjuta ett brett sortiment av innovativa lösningar till skillnad från marknader med monopol.

Lokala företag som prisjakt skulle kunna rusta upp sig genom att erbjuda bra och unikt innehåll som inte de större företagen kan matcha och uppdatera sin teknologi. Ha en bra relation till kunder och uppdatera sin teknologi.

Threats

Precis som D’Aveni, Dagnino and Smith (2010) säger är ett företags specifika övertag inte långsiktigt och temporärt. Företag som Google kan komma att ta över marknaden i framtiden. Det blir svårt för Prisjakt att konkurrera med de större företagen. Det är min teori.

 

VRIO

Value

Eftersom e-handeln ökar både lokalt och internationellt kan Prisjakt ta tillfället i akt att skapa internationella kontakter. Lokala företag som prisjakt kan ha problem med att klara av de möjligheter och hot som finns i dess omgivning som internationell prisjämförelsetjänster och språkkunskaper av större företag som Amazon och Google. Lagen om jämlik konkurrens gör att de har en fördel på den svenska marknaden i jämförelse med internationella företag. Prisjakt har också bra erfarenhet och god förståelse.

Rarity

Prisjakt har värdefulla marknadsförings och relationsstyrkor. Andra företag skulle kunna ta över dessa fördelar med hjälp av rätta finansiella förutsättningar och ett förtroende som till exempel Google. För att Google ska konkurrera med lokala företag i framtiden måste det dock vara på lika villkor enligt lagar och regler. Google kan inte utnyttja sin konkurrenskraftiga position på marknaden.

Imitability

Kan ett företag konkurrera med prisjakts synlighet online finns det en möjlighet att imitera och kopiera deras företagsmodell som är relativt enkel. Dock finns det en stor kostnadsnackdel för konkurrenterna att utveckla den. Sociala resurser är även svårt i form av förtroende. Ett företag som Google har dock stort förtroende på marknaden. Dock tar de idag betalt för att synas på deras Google Shopping-tjänst. Prisjakt tar betalt per försäljning.

Organization

Företaget har en stor fördel eftersom de har värdefulla kontakter. Deras affärsmodell är relativt enkel. Prisjakt har 89 anställda idag och jag tror att de skulle kunna omorganisera sig på ett sätt som gör att deras värdefulla kontakter inte lämnar dem i framtiden. Ett alternativ är också att försöka samarbeta med Google genom att länka produkter från Google på Prisjakt. Man tar tillvara på båda företags bästa styrka.

En verksamhets strategi

Prisjakt positionerar sig på marknaden genom att differentiera sig från sina konkurrenter. De har en innovativ design och produktattribut som tilltalar många kunder. De skapar även kontakter med specifika e-handelsföretag och tar därför större marknadsandelar än sina konkurrenter. Dessutom är de bäst på marknaden i marknadsföring vilket gör att de attraherar fler viktiga e-handelsföretag. 

Värdekedjan

Kärnaktiviteter

 • Exponering och marknadsföring
 • Kundservice
 • Transaktion

Stöttande aktiviteter

 • Mänskliga resurser
 • Teknik

 

Kritisk reflektion

Porters femkraftsmodell är en bra modell för att analysera en digital affär som Prisjakt eftersom den beskriver hur attraktiv en marknad är att verka på för ett visst företag. Eftersom jag hade all information nödvändig gick det bra att använda denna modell.

SWOT analys tycker jag är väldigt användbar eftersom den fokuserar mer på företagsspecifika element medan Porters femkraftsmodell ser mer på konkurrens faktorer. Begränsningarna med SWOT analysen är att den inte går in på djupet i företagsspecifika detaljer.

VRIO gick in mer på djupet och man kunde analysera en del av SWOT analysen som är styrkorna bättre vilket var positivt.

Värdekedjan var intressant eftersom den såg annorlunda ut för mig då jag jobbade med en digital affärsmodell. Alla värdekedjor ser inte likadana ut och speciellt inte för digital affärsmodeller. Därför har denna modell begränsningar.

En verksamhets strategi förklarar hur företaget positionerar sig på marknaden. Om differentieringen fungerar som den ska så skulle företaget kunna ta ett premium pris men det är svårt i dagens marknad att ta premium pris med dagens konkurrens. Det är svårt att applicera tidigare teorier i dagens marknad.

 

Framtida läge

För att kunna förstå framtiden av en verksamhet måste vi i första hand förstå vilket problem företaget löser för sina kunder. E-handelsföretag växer i snabb fart och kommer att göra det i många år framöver. Enligt den senaste e-barometern från PostNord för 2017 ser vi en tydlig trend att antalet e-handelsföretag ökar dag för dag med upp till 67,7 miljarder kronor 2017.  Det finns ett samband mellan e-handelsföretag och prisjämförelsetjänster, ju fler e-handelsföretag desto större behov av en central kategorisering och sorteringsfunktion.

 

 

Fler och fler personer letar nu efter e-handelsföretag. I takt med att e-handelsföretagen ökar, ökar även behovet för en central plats som prisjakt där de kan jämföra produkter och tjänster eftersom:

 • Vi är tidspressade och kräver större flexibilitet.
 • Vi spenderar mer tid i våra mobiler, e-handel aktörerna anpassar sig och erbjuder smarta lösningar och partnerskap.
 • Tillgängligheten, bekvämligheten och de lägre priserna gör att allt fler väljer att handla online.

Personligen tror jag att prisjämförelsetjänster kommer att bli ännu populärare eftersom det skapar ett stort värde till kunden. Det finns ett behov av att enkelt och snabbt kunna navigera sig fram online. Kunder kommer att kräva ännu mer när de väljer att göra ett köp online vilket skapar ett behov av en central tjänst som prisjakt vilket ett företag aldrig skulle kunna erbjuda.

I framtiden tror jag att de större online företagen som Amazon och Google kommer ta över marknaden för prisjakt och andra prisjämförelsetjänster. Google jobbar på att ta över marknaden med deras tjänst som heter Google Shopping. Nästa stycken förklarar mer om hur framtiden ser ut för prisjämförelsetjänster med Google som leverantör istället för Prisjakt.

 

Möjligt framtida läge med Google Shopping

Google shopping finns idag i 23 länder. Detta betyder oändliga språkmöjligheter och internationella leveranser som en lokal prisjämförelsetjänst inte skulle kunna matcha med. I framtiden ser jag att prisjämförelser och leveranser görs globalt. Eftersom e-handeln börjar skötas globalt kommer även prisjämförelsetjänster anpassa sig efter det. Idag kan du köpa saker globalt men leveransen kan variera på upp till flera veckor. I framtiden kan du med hjälp av Google shopping få internationell leverans inom 1 vecka.

 

Fyra värdeskapande källor

De fyra viktigaste källorna till värdeskapande i digitala affärsmodeller.

 • Novelty
 • Lock-in
 • Complementarities
 • Efficiency

 

Möjligt framtida läge #1.
Novelty

 

Google Shopping förstår alla Google språk. Du kan nu kommunicera med 23 länder via Google Shopping.

 

Möjligt framtida läge #2.
Novelty

Se framtida exempel från verkligheten. Marcos öppnade nyligen en kamera shop nära Louvren med de billigaste priserna i Paris. Besökare kunde nu söka upp hans affär med hjälp av Google Shopping genom att tala in ett meddelande på turkiska.

 

Möjligt framtida läge #3.
Novelty

Se framtida verklige exempel. Marcos kan nu tala in ett meddelande till Google Shopping vad han söker efter i appen. Appen söker därefter billigaste pris i 23 länder och ger alternativ för leverans. Google Shopping kan nu ge en vänlig och personlig upplevelse genom att förstå exakt vad Marcos behöver och när han behöver det.

 

Ett utvecklingsområde för prisjämförelsesidor är att få bättre koll på e-handelsföretagen genom statistik över kundnöjdhet för respektive företag de marknadsför. Kunderna vet då att de inte får en billig vara på bekostnad av dålig kundtjänst eller annan defekt. Dessutom kan du söka efter bästa kundtjänst. Eftersom antalet e-handelsföretag är många i världen behöver kunderna en plattform där de kan jämföra priser på produkter och tjänster från olika webbplatser och därefter välja företaget med bäst kundtjänst. Kundnöjdhet grundar sig ofta i köpupplevelse och hur man blir bemött av kundtjänst. Kundtjänsten har en viktig roll gentemot kunden och kundnöjdheten.

 

Möjligt framtida läge #4.
Novelty

Ett annat alternativ är också att via populära sociala medier plattformar som Facebook eller Instagram söka efter produkt eller tjänst du behöver. Genom chatten på Facebook sidan för prisjämförelsesajten via en speciell app kan du med din röst söka efter specifika produkter och tjänster.

 

Möjligt framtida läge #5.
Efficiency

Google Shopping kommer att finnas tillgängligt via dator, app och apple watch. Fokus på enkelhet och snabbhet.

 

Möjligt framtida läge #6.
Lock-in

Bara en! Din egen.

För att göra upplevelsen ännu mer personlig har du ditt egna konto. Lojalitetsprogram och andra teknologiska utvecklingar relaterade till din profil kommer att vara möjlig. Google Shopping föreslår produkter och tjänster baserat på dina tidigare sökningar till exempel.

 

Möjligt framtida läge #7.
Complementary

Speciella erbjudanden!
Vissa prisjämförelsesajter marknadsför speciella erbjudanden från företag som under Black Friday till exempel. Prisjämförelse tjänsterna skulle kunna utveckla deras samarbeten med företag och inkludera speciella kundspecifika erbjudanden, försäkringar eller flygbiljetter (till favoritdestinationer) enligt kundens personliga behov. Detta betyder att du kan hitta allt du behöver på en plats och behöver därför inte söka efter speciella erbjudanden för dig personligen på flera olika webbplatser.

 

Slutord

Den ökade internationella e-handeln skapar ett behov av en internationell central prisjämförelsetjänst. Vi blir alltmer anslutna till internet och möjligheterna att koordinera aktiviteter globalt ökar. 

/Sofia
Enkla Lån