Vad är värnskatt 

Alla vuxna svenskar kommer dagligen i kontakt med mängder av de olika skatter som finns i Sverige idag. Momsen (mervärdesskatt) på maten, skatt på bränsle och skatter på uppvärmning och konsumtionsvaror, allt detta är beskattningar som är så självklara för oss idag att vi knappt tänker på dem. 

 

Värnskatt vad är det?

Vad är värnskatt är en ofta ställd fråga när det kommer till frågor om inkomstbeskattning och vad är värnskatt för någonting i förhållande till statlig skatt? Enkelt uttryckt kan man säga att värnskatten är en del av den statliga inkomstskatten. Värnskatt har tillämpats under båda världskrigen samt från 1995 till 2019, då den avskaffades. Värnskatten infördes för att stärka statens finanser under den dåvarande finanskrisen. Beslutet att ta bort den ur skatteskalan för progressiv beskattning av förvärvsinkomster var politiskt och en del av det så kallade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. 

 

Olika regler gäller alltså för 2019 och 2020 vad gäller statlig inkomstskatt. Skattesatsen för värnskatten har varierat under de tider då den har tillämpats. Anledningen till att de 5 extra procenten statlig skatt skulle komma att kallas just värnskatt är att värnskatten skulle värna om, eller försvara, den svenska ekonomin. 

 

Vad är värnskatt kortfattat

 

Vanliga svenska löntagare betalar in en kommunal inkomstskatt som arbetsgivaren drar av från lönen innan löneutbetalningen. Kommunalskatten går både till den egna kommunen och till det landsting som man tillhör. Om man har en högre inkomst över en viss gräns blir man även skyldig att betala statlig inkomstskatt. Man betalar alltså statlig inkomstskatt endast på den del av inkomsten som överstiger den så kallade brytpunkten.

 

Brytpunkten för den statliga inkomstskatten

 

Det finns en formel för hur värnskatten räknas ut. Brytpunkt statlig skatt räknas ut så här: 

 

  • Brytpunkt = skiktgräns + grundavdrag

 

Skiktgränsen för innevarande år 2021 är satt till 509 300 kronor. Skiktgränsen ökar med 2 % plus inflationen varje år om inte något annat politiskt beslut tas. 

 

Grundavdraget för höginkomsttagare upp till 65 år är satt till 13 900 kronor, vilket gör att brytpunkten i år landar på 523 200 kronor. Löntagarna som tjänar över 43 600 per månad, eller 523 200 per år, får betala en 20%-ig skatt på den del av inkomsten som överstiger den summan. För den som är över 65 år vid årets ingång ligger brytpunkten på 575 500 kronor per år, vilket har att göra med att grundavdraget är högre för dem.

 

Förmögenhetsskatt

En annan beskattning som även åläggs privatpersoner är den så kallade förmögenhetsskatten. Både inkomstskatten och förmögenhetsskatten infördes under början av 1900-talet efter engelsk modell. Båda skatterna användes sedan mellan världskrigen till att bygga ut den svenska välfärden. Förmögenhetsskatten avskaffades 2007 under Fredrik Reinfeldts regeringstid.

 

På senaste tid har främst miljöpartiet velat återinföra förmögenhetsskatten, men övriga partier avböjer eftersom skatten anses vara kontraproduktiv då den medför en minskad uppbyggnad av kapital som blir tillgängligt för investeringar som gynnar samhället. Dessutom bidrog stark skatteplanering till att beskattningen tidvis ändå inte inbringade så stora summor. Många har också kritiseras värnskatten för att smaka mer än den kostade.

 

Vad är värnskatt 2021

Värnskatt 2021 vad är det? Under 2021 fanns två skiktgränser för statlig inkomstskatt, en nedre skiktgräns på 490 700 kronor och en övre skiktgräns på 689 300 kronor. På årsinkomster mellan den nedre och den övre skiktgränsen betalas 20 % skatt, medan det på årsinkomster över den övre skiktgränsen läggs på ytterligare 5 % i skatt, totalt 25 % i statlig skatt 2021.Det är den här delen, de extra 5 %, som är den egentliga värnskatten.  Även brytpunkterna var dubbla, både för inkomsttagare över och under 65 år. 

Denna skattetabell 2021 gäller:

 

  • Under 65 år = nedre brytpunkt för statlig inkomstskatt 504 400 kronor
  • Under 65 år = övre brytpunkten för den förhöjda statliga inkomstskatten 703 000 kronor
  • Över 65 år = nedre brytpunkt för den statliga inkomstskatten 547 500 kronor
  • Över 65 år = övre brytpunkt för den förhöjda statliga inkomstskatten 733 300 kronor

 

Vad är värnskatt 2020?

Rent statistiskt visar en undersökning av värnskatten att de kommuninvånare som betalade mest värnskatt bodde i höginkomstområden i Stockholm, såsom Danderyd, och i Skåne. Många kommuner i Västerbotten eller Norrbotten däremot hade låga eller saknade helt inkomster från värnskatt eller annan statlig inkomstskatt.

Konsekvenser av slopad värnskatt

Det är inte bara vanliga löntagare med en inkomst som överstiger den övre skiktgränsen som påverkas av den slopade värnskatten. Även beskattning av delägare i så kallade fåmansföretag påverkas. Delägare i fåmansföretag betalar 20 % skatt för inkomstslaget kapital, på belopp inom en viss gräns. Skatten betalas på vissa kapitalvinster och utdelningar. När kapitalvinsterna och utdelningarna överstiger gränsbeloppet sker beskattning istället i inkomstslaget tjänst och då betalas en extra värnskatt. 

 

Värnskatten är i fåmansföretag alltså en tjänstebeskattning som betalas på ett visst belopp över gränsbeloppet. Därefter finns ett nytt beloppstak, 90-100 inkomstbasbelopp beroende på vilken typ av vinst det handlar om, och om vinsterna övergår även denna gräns blir skattesatsen 30 %. 

 

Konsekvensen av denna progressiva beskattning har tidigare varit att ägare med stora vinster har tömt sina bolag för att få en lägre beskattning, vilket man hoppas kunna stävja genom att ha slopat värnskatten.