I detta inlägget svarar jag på följande frågor:

  • Vad är inflation?
  • Hur uppstår inflation?
  • Vad gör jag för att motverka inflation?

Inflation betyder att man får mindre valuta för sina pengar. Hög inflation leder till att priserna ökar utan att det egentliga värdet eller kvalitén på det du köper har gjort det. För att det ska betecknas som inflation ska det gälla den allmänna prisnivån inte bara en enskild vara. En helg korg med varor måste bli dyrare för att det ska räknas som inflation.

Om en specifik tandkrämstub ökar i pris betyder det inte inflation 2016. Skulle det vara så att tandkrämen ökar i pris för att den till exempel har en ny utvecklad egenskap eller ny smak. Då är det inte heller inflation utan det beror på att man har förbättrat tandkrämen som innebär en prisökning.

 

Vad gör Riksbanken med inflationen?

Carina Selander som jobbar på avdelningen för penningpolitik i Riksbanken säger:

”Riksbankens uppdrag är att hålla värdet på pengarna stabilt. Det har jag tolkat som att inflationen ska ligga på 2 % per år mätt med konsumentprisindex. Det vill säga: de priser som konsumenterna möter ute i handeln”.

Detta betyder att om min korg med varor idag kostar 100 kr är priset på den nästa år 102 kr. Korgen har ökat med 2 % enligt inflationen den årliga inflationen. Riksbanken ser därför med andra ord till att korgen med varor inte ökar alltför mycket utan håller sig på 2 %.

 

Varför inte en högre inflation?

Varier mycket och kan skapa en osäkerhet hos löntagare, företager, konsumenter. Det blir svårt att sätta på sina varor och vad konsumenter ska betala. Tänk dig om dina varor ökar hela tiden och du måste förhandla din lön varje vecka. Eller om du är företagare och ska investera i en ny maskin. Du kanske inte vill köpa en ny maskin eftersom du inte vet om priset kommer öka. Ekonomiska utvecklingen försämras

 

Hur uppstår inflationen?

Det finns tre olika anledningar till varför inflationen uppstår:

  1. Om efterfrågan på en vara är mycket större än vad företagen kan producera ökar priset på varan.
  2. En annan faktor är om företagen tvingas höja priserna på grund av att de blir för dyrt för dem att producera varor av till exempel stigande oljepriser eller att de anställd fått högre löner.
  3. Inflation kan också uppstå om man förväntar sig att priserna ska öka och de anställda får högre löner. Om företagen i sin tur går med på de ökade lönekraven genom att man kan kompensera det med ökade priser. Då har förväntad inflation också skapat inflationen. Vill det sig illa kan det skapas en spiral med ökade löner och priser som är svår att bryta.

 

Inflation 2016

 

Varför vill man inte ha ett inflationsmål på 0 %?

Det finns olika anledningar till att man inte vill ha inflationsmålet på 0 %. Man vill till exempel ha ett utrymme för att inte hamna i deflation. Deflation är motsatsen till inflation. Pengar öka i värde. Detta innebär fallande priser. Hushåll och företag investerar till senare och då konsumerar vi mindre.

Riksbanken ändrar på styrräntan för att styra inflationen mot målet på 2 %. Inflationen mäts som konsumentprisindex (KPI) och då får man reda på hur hög inflationen är. Att Riksbanken har koll på inflationen, det är bra för oss. Vi kan genom en låg och stabil inflation försäkra oss om att de pengar vi har behåller den köpkraft vi förväntar oss.

 

 

/Enkla Lån

Show Buttons
Hide Buttons