I detta inlägget svarar vi på följande frågor:

 

Vi förklarar även vad deflation är i slutet av artikeln som är kopplat till inflation.

 

Vad betyder inflation?

Inflation betyder att man får mindre valuta för sina pengar. Hög inflation leder till att priserna ökar utan att det egentliga värdet eller kvalitén på det du köper har gjort det. För att det ska betecknas som inflation ska det gälla den allmänna prisnivån inte bara en enskild vara. En helg korg med varor måste bli dyrare för att det ska räknas som inflation.

Om en specifik tandkrämstub ökar i pris betyder det inte inflation 2016. Skulle det vara så att tandkrämen ökar i pris för att den till exempel har en ny utvecklad egenskap eller ny smak. Då är det inte heller inflation utan det beror på att man har förbättrat tandkrämen som innebär en prisökning.

 

Vad gör Riksbanken med inflationen?

Carina Selander som jobbar på avdelningen för penningpolitik i Riksbanken säger:

”Riksbankens uppdrag är att hålla värdet på pengarna stabilt. Det har jag tolkat som att inflationen ska ligga på 2 % per år mätt med konsumentprisindex. Det vill säga: de priser som konsumenterna möter ute i handeln”.

Detta betyder att om min korg med varor idag kostar 100 kr är priset på den nästa år 102 kr. Korgen har ökat med 2 % enligt inflationen den årliga inflationen. Riksbanken ser därför med andra ord till att korgen med varor inte ökar alltför mycket utan håller sig på 2 %.

 

Varför inte en högre inflation?

Varier mycket och kan skapa en osäkerhet hos löntagare, företager, konsumenter. Det blir svårt att sätta på sina varor och vad konsumenter ska betala. Tänk dig om dina varor ökar hela tiden och du måste förhandla din lön varje vecka. Eller om du är företagare och ska investera i en ny maskin. Du kanske inte vill köpa en ny maskin eftersom du inte vet om priset kommer öka. Ekonomiska utvecklingen försämras

 

Hur uppstår inflationen?

Det finns tre olika anledningar till varför inflationen uppstår:

  1. Om efterfrågan på en vara är mycket större än vad företagen kan producera ökar priset på varan.
  2. En annan faktor är om företagen tvingas höja priserna på grund av att de blir för dyrt för dem att producera varor av till exempel stigande oljepriser eller att de anställd fått högre löner.
  3. Inflation kan också uppstå om man förväntar sig att priserna ska öka och de anställda får högre löner. Om företagen i sin tur går med på de ökade lönekraven genom att man kan kompensera det med ökade priser. Då har förväntad inflation också skapat inflationen. Vill det sig illa kan det skapas en spiral med ökade löner och priser som är svår att bryta.

 

Inflation 2016

 

Inflationsmål på 2 %, varför?

Det finns olika anledningar till att man inte vill ha inflationsmålet på 0 %. Man vill till exempel ha ett utrymme för att inte hamna i deflation. Deflation är motsatsen till inflation. Pengar öka i värde. Detta innebär fallande priser. Hushåll och företag investerar till senare och då konsumerar vi mindre.

Riksbanken ändrar på styrräntan för att styra inflationen mot målet på 2 %. Inflationen mäts som konsumentprisindex (KPI) och då får man reda på hur hög inflationen är. Att Riksbanken har koll på inflationen, det är bra för oss. Vi kan genom en låg och stabil inflation försäkra oss om att de pengar vi har behåller den köpkraft vi förväntar oss.

 

Deflation

Följande gäller för inflation och deflation:

  • Inflation: Priserna stiger
  • Deflation: Priserna faller

 

Historiskt har inflation varit vanligare i jämförelse med deflation. När våra far- och morföräldrar var barn kostade ett tuggummi 10–15 öre. Idag kostar det 1 kronor, och det är detta som med andra ord kallas inflation. Inflationen var hög för cirka 20–30 år sedan. De senaste åren har den dock sjunkit och legat runt noll och ibland under noll. När inflationen är under noll kallas prissänkningen deflation.

 

Vad betyder deflation?

Varför vi har deflation beror på olika anledningar. Det kan bero på arbetslöshet som pressar ner löner och kostnader. Deflation kan också bero på snabb teknisk utveckling. Ett tekniskt exempel kan vara telefoner som vi använder dagligen. Den första smarta telefonen som lanserades på marknaden var Iphonen år 2007. Jämför man utvecklingen av telefoner från år 2007 ser man en stor skillnad i jämförelse med de första persondatorerna som kom 25 år tidigare är den nya smarta telefonen mycket effektivare. Det betyder att per krona betald datakraft får vi mycket mer. Den typen av deflation är jättebra för miljö och för vår ekonomi.

Ibland beror deflation på lågkonjunktur, arbetslöshet och pessimism om framtiden vilket inte är bra. En låg och stabil inflation på 2 % om året är ett bra värde. Med en inflation på 2 % vet man hur priserna stiger och företagen har lättare att planera.

 

Hyperinflation

Konstigt nog har inflationen varit enormt hög i vissa länder och epoker. Det kallas med andra ord en hyperinflation med miljontals procent om året. Detta hände i Zimbabwe år 2008. Inflationen ökade med tusentals procent om dagen. Då fungerar ingenting. Detta betyder att förmögenheter urholkas, priserna sticker iväg och du måste varje dag tänka på att bevara dina pengars värde. Vanligtvis brukar länder som råkar ut för hyperinflation kollapsa.

Det exempel som vi känner till i Europa är Tyskland under mellankrigstiden. Den tyska staten tryckte pengar i jätteskala och för att betala krigsskadestånd. Inflationen ökade enormt och medelklassens förmögenhet urholkades totalt. Resultatet blev att Hitler och Nazisterna kom till makten.

 

Riksbanken, inflation

I Sverige är det centralbanken som styr inflationen. Penningvärdet bevaras genom att styrräntan förändras genom centralbanken. Det är den ränta som banken får betala och den ränta som styr hur mycket bankerna får ta i pris.

 

Hög och låg inflation

  • Är inflationen för hög försöker centralbanken kyla av ekonomin genom att höja sin ränta. Då blir det dyrare att låna och investera. Ekonomin bromsas in och inflationen faller.
  • Är inflationen väldigt låg eller vid deflation. Då vill centralbanken få ekonomin i rörelse genom att sänka räntan. Det blir billigare att låna, vi konsumerar mer och investeringarna ökar.

 

Inflation, Sverige

De senaste åren har inflationen gått upp och ner. Just nu är den väldigt låg och ligger på cirka 0 %. Det finns risker med denna utveckling. Det kan vara nödvändigt för att få igång ekonomin. Risken är att det blir bubblor på fastighetsmarknaden och börsen. Människor lånar till spekulation. Du minskar en risk men får en annan istället.

 

/Enkla Lån – Jämför enkla lån

 

 

Ansök om Enkla Lån

 

Klicka och ansök om enkla lån här >