Sms lån, konsumentkredit och krediter rekord-ökar.

Vi har tidigare skrivit en artikel om sms lån, konsumentkrediter och krediter som rekord ökar. Eftersom vi idag ställer högre krav som konsumenter, vi vill att allt ska gå snabbt och enkelt har även den finansiella marknaden anpassat sig efter det. Detta kan självklart innebära risker eftersom vi idag kan ta ett lån direkt, utan att tänka igenom det en längre tid.

Till skillnad från nyheterna i augusti om sms lån och andra krediter som ökar informerar statistiska centralbyrån oss den 29 december om en oförändrad tillväxttakt för hushållens lån. I november 2017 hade hushållens lån från monetära finansinstitutet (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent. Detta betyder att tillväxttakten var oförändrad jämfört med i oktober. Fler och fler tar mindre risker med tanke på den ovissa framtiden.

Hushållens lån hos MFI uppgick till 3 790 miljarder kronor i november. Det är en ökning med 22 miljarder jämfört med föregående månad. Motsvarande månad föregående år hade en ökning på 247 miljarder vilket är en stor skillnad.

 

Bostadslånen uppgick till 3 100 miljarder

Bostadslånen uppgick till 3 100 miljarder i november. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört med föregående månad. Motsvarande månad föregående år låg på 213 miljarder. Bostadslånen hade därmed en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i november. En ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i oktober vilket är en liten ökning.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i november. Det är en minskning i jämförelse med oktober då den var 7,3 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter, som sms lån, snabblån och andra kreditkonton låg på 5,7 procent i november. Detta innebär en ökning jämfört med föregående månad då den låg på 5,6 procent. Hushållens konsumentkrediter och lån med övriga säkerheter uppgick till 206 respektive 484 miljarder i november.

 

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

 

Företagslån ökar

I november var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,0 procent. Detta kan jämföras med föregående månad då den var 3,4 procent. MFI:s utlåning till icke finansiella företag uppgick till 2 168 miljarder kronor i november.

De flesta personer som tar företagslån lägger flerbostadshus som säkerhet för icke-finansiella företag. De uppgick i november till 712 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 378 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar. Icke finansiella företag uppgick till 454 miljarder kronor.

 

Oförändrad bolåneränta i november

Den genomsnittliga bolåneräntan för nya avtal var 1,57 procent i november. Det innebär att den var oförändrad jämfört med oktober. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,01 procentenheter jämfört med i oktober. Det innebär att den uppgick till 1,55 procent i november.

 

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag

  Ränta, hushållens nya låne- avtal Ränta, hushållens nya bolåne-avtal Tillväxt-takt, utlåning till hushåll Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Nov-16 1,88% 1,57% 7,2% 1,22% 5,1%
Okt-17 1,89% 1,57% 7,1% 1,32% 3,4%
Nov-17 1,89% 1,57% 7,1% 1,35% 4,9%

 

Minskad tillväxttakt för M3

Det smala penningmängdsmåttet för tillväxttakten som kallas för M1 uppgick till 8,7 procent i november. Det innebär att den årliga tillväxttakten är en minskning jämfört med oktober då den var 9,2 procent. M1 uppgick i november till 2 696 miljarder kronor.

Det breda penningsmåttet för tillväxttakten, M3, minskade från 8,2 procent i oktober till 7,0 procent i november. M3 uppgick till 3 277 miljarder i november.

 

Penningmängd, årlig tillväxttakt

 

Vad är M1?

M1 inkluderar allmänhetens innehav av sedlar och mynt, samt allmänhetens avistainlåning (finansiella medel som ägaren omedelbart kan nå och använda i transaktioner) i MFI och staten. M3 består ab inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

 

/Enkla Lån –  Jämför enkla lån